El primitiu cristianisme a Menorca

Història de Menorca

Orígens

No existeixen notícies de qui ni quan va predicar per vegada primera l'Evangeli a Menorca. La situació geogràfica de l'illa fa suposar que va ser en els primers temps del cristianisme, tal vegada en la mateixa època apostòlica. Els navilis que en aquells temps recorrien el Mediterrani, o bé anaven pagant els litorals d'Europa o d'Àfrica, o bé creuaven el mar d'illa en illa: de Palestina a Xipre, a Creta, les illes gregues, Sicília, Sardenya, les Balears, fins a arribar als ports espanyols.

La Catedral de Ciutadella, un dels elements més importants del Cristianisme a Menorca

La Catedral de Ciutadella, un dels elements més importants del Cristianisme a Menorca

La carta del bisbe Sever de Menorca

Enmig de la foscor d'aquells temps remots, il·luminat per un instant l'estat florent de la cristiandat menorquina, brilla un document importantíssim per a la nostra història: "la carta encíclica" -és a dir, dirigida a tothom cristià- del bisbe Sever de Menorca i escrita el mes de febrer de l'any 417. És aquesta carta la noble executòria de la diòcesi menorquina i el document cristià més antic de les Balears.

El bisbe Sever residia en Jammona, però exercia jurisdicció sobre els fidels de tota l'illa -caso curiós en què les esglésies eren locals i no territorials; sens dubte l'escàs nombre de cristians de Magona fes innecessari el ministeri d'un bisbe permanent, o hi hagués només allí un prevere o diácon-. El bisbe acudeix amb prudència a Magona per venerar les relíquies de Sant Esteban protomártir portades per Paulo Orosio al seu pas cap a la península, i en aquesta ciutat té controvèrsies bíbliques amb els jueus que dominen en el "Municipium Magontanum"; després de diverses vicissituds es converteixen els 540 jueus magontencs que es bategen a la festa de Pasqua.

En el seu procedir i en el seu escrit demostra el bisbe Sever una gran influència de Sant Agustí, que en aquella mateixa època regia la seva diòcesi de Hipona en el nord d'Àfrica. Sever ens informa també de la seva església: el seu clergat, els monjos, les verges, el poble fidel que, en assabentar-se que el seu bisbe acudeix a Magona, va a patolls darrere del pastor, i pren part activa en la litúrgia i el cant dels salms, i col·labora eficaçment en la conversió dels infidels magontencs. També són molt interessants les dades que ens proporciona la carta sobre la situació de Menorca, la seva extensió, les seves característiques físiques (la petita mida, l'aspror, els boscos, les coves.), les seves ciutats, la situació jurídica dels jueus.

Per ser la figura i la carta de Sever tan importants per a la història diocesana de Menorca, en la restauració de la Catedral es van col·locar als costats de la càtedra del Prelat unes paraules llatines que signifiquen: "Al segle V tenia la seva Seu a Ciutadella el Bisbe Sever".

Sant Esteve

Sant Esteve

Basíliques paleocristianes

Al costat de la carta del bisbe Sever diversos monuments donen fe de l'antiga esplendor de la primitiva cristiandat menorquina, com la Basílica de Son Bou, la Basílica des Fornàs de Torrelló o la Basílica de l'Illa del Rei.

Basíliques Paleocristianas

  • Restes arqueològiques de Basílica Paleocristiana de Son Bou no-movil
  • Restes arqueològiques de Basílica Paleocristiana de Es Fornás de Torrelló no-movil
  • Basílica de la Illa del Rei, Menorca no-movil
Font d'imatges: www.islahospitalmenorca.org i www.commons.wikimedia.org