Rafal Rubí

Arqueologia de Menorca

Naveta Rafal Rubí

Naveta Rafal Rubí - Font d'imatge: www.menorcatalayotica.info

Les navetes de Rafal Rubí són dues navetes d'enterrament. Aquestes construccions són específiques de la cultura megalítica de Menorca i van rebre el seu nom popular de la construcció situada en el Lloc de la Naveta Des Tudons, a Ciutadella, perquè aquesta sembla una nau invertida amb la quilla cap al cel.

Es tracta de tombes col·lectives de caràcter secundari, és a dir, per dipositar els ossos una vegada s'havien descarnat els cadàvers en un altre lloc que de moment desconeixem. En la majoria de casos les navetes tenen dos pisos.

Aquest tipus d'enterraments són propis de l'última etapa de l'edat del bronze, és a dir, del moment conegut en Menorca com pretalaiòtica. Alguns enterraments d'aquest tipus van perdurar en l'època talaiòtica inicial. Les seves característiques constructives són megalítiques i l'estructura interior vol indicar que es practicava algun tipus de ritual d'enterrament observable en la petita avantcambra, en la llosa perforada d'entrada i el nínxol absidal (aquest fet fa que fem comparacions paral·leles amb els sepulcres megalítics o dòlmens de corredor).

Mapa de situació de Rafal Rubí

Com arribar a Rafal Rubí

Terme municipal d'Alaior.

A  l'altura del quilòmetre 6,800 de la carretera de Maó a Ciutadella (Me-1), a l'esquerra d'un camí asfaltat que parteix de la mateixa i la comunica amb el denominat "Camí d'en Kane".

Galeria de Rafal Rubí

  • Navetes funeràries de Rafal Rubí a Menorca no-movil
  • Navetes funeràries de Rafal Rubí a Menorca
 no-movil
  • Navetes funeràries de Rafal Rubí a Menorca, d'aprop no-movil
  • Paisatge d'una de les navetes de Rafal Rubí no-movil
Font d'imatges: www.menorcatalayotica.info