Poblat de Son Catlar

Arqueologia de Menorca

Son Catlar

Son Catlar - Font d'imatge: commons.wikimedia.org

És el poblat talaiòtic més gran que es conserva en les Balears. La zona arqueològica té una extensió aproximada de 6 hectàrees i ho circumda una muralla d'aproximadament 1 km de longitud. La muralla no té un paràmetre uniforme, sinó que presenta alguns murs i torrasses d'època clàssica apreciables pel diferent tractament de la pedra.

El poblat de Son Catlar, conté diverses habitacions, cinc talaiots (torres de defensa i control del territori) situats alguns a l'interior i altres continguts en el perímetre de la muralla, i un recinte de taula (edifici religiós).

No coneixem l'inici de l'hàbitat a la zona, però sí que sabem que el poblat acaba la seva existència al final de l'època romana.

Mapa de situació del Poblat de Son Catlar

Com arribar al Poblat de Son Catlar

Terme municipal de Ciutadella.

Està situat a uns 8 km de la via de comunicació que uneix Ciutadella amb les platges de Son Saura, en la costa sud.

Galeria del Poblat de Son Catlar

  • Porta d'entrada al poble talaiòtic de Son Catlar no-movil
  • Part de l'antic poble de Son Catlar no-movil
  • Murs que envolten el poblet talaiòtic de Son Catlar a Menorca. no-movil
  • Entrada al poble de Son Catlar no-movil
  • Poble de Son Catlar des de dins no-movil
Font d'imatges: commons.wikimedia.org