Demografia de la illa Menorca

Geografia de Menorca

L'estructura territorial de les illes presenta característiques diferenciades en cadascuna d'elles. A Menorca, les activitats urbanes és bipolaritzen a Maó i Ciutadella. La primera, en l'extrem oriental de l'illa és, des del segle XVIII, durant el domini britànic, la capital administrativa, ja que en ella radiquen les principals institucions de govern i gairebé la totalitat d'oficines amb jurisdicció insular.

Maó és el centre d'una àrea comercial que exerceix una forta atracció dels productes ramaders i es complementa amb altres activitats industrials (bijuteria, construcció, recanvis de maquinària i automòbil...). La importància del port de Maó, juntament amb el transport aeri, li confereix un caràcter marcadament urbà.

Ciutadella, en la part més occidental, és la seu del bisbat de Menorca. Des de la conquesta catalana la ciutat va conservar el caràcter de centre polític que perdria definitivament al segle XVIII.

Port de Maó

Port de Maó - Font de imatge: www.menorca.es

El desenvolupament turístic ha generat canvis importants i de vegades radicals en l'estructura territorial de les illes. L'activitat constructora, especialment a les urbanitzacions costaneres, ha revalorat, i alhora, degradat el litoral de l'illa.

La dotació d'infraestructures que l'activitat turística demanda ha ocasionat un impacte territorial sense precedents. La urbanització indiscriminada ha introduït nous estàndards d'edificació, de vegades uniformes, aliens als estils tradicionals. Les zones de l'interior, que inicialment havien quedat al marge d'aquesta pressió urbanitzadora, viuen també un procés de transformació a causa de la reconversió del tradicional ús agrícola del sòl en residencial.

Això ha generat una dinàmica especulativa que afecta cada vegada més a les finques rústiques de l'interior. En aquest sentit, la intervenció institucional es fa decisiva per posar en pràctica unes directrius més conservadores en la defensa del territori.