Talatí de Dalt

Arqueologia de Menorca

Es Talatí de Dalt

Es Talatí de Dalt - Font d'imatge: www.menorcatalayotica.info

És un poblat talaiòtic del terme municipal de Maó, situat a uns 3 km d'aquesta ciutat, a l'esquerra de la carretera de Maó a Ciutadella. Disposa d'aparcament. És interessant observar la porta d'entrada al poblat, el talaiot, les habitacions adossades al costat oest, les sales hipòstiles (o habitacions amb columnes), en aquest cas, cobertes, i el santuari amb la gran taula central.

Alguns investigadors han considerat aquesta taula com la pilastra de l'edifici que estava cobert, però aquesta hipòtesi no s'ha confirmat. Aquesta taula presenta la peculiaritat de tenir una columna adossada en un equilibri molt precari.

Es Talatí de Dalt, probablement va caure de manera accidental. Els talaiots i el santuari representen la part del poblat, mentre que la resta de les edificacions representen la part privada. Aquests poblats van començar la seva activitat a la fi de l'edat del bronze (sobre el 1400 a. de C.) i van perdurar fins ben entrada l'època romana.

Mapa de situació de Es Talatí de Dalt

Com arribar a Es Talatí de Dalt

Terme municipal de Maó.
Al sud de la carretera general Maó - Ciutadella (Me-1), en direcció a Ciutadella, sobre el km 3.

Galeria d'Es Talatí de Dalt

  • Poblat d'Es Talatí de Dalt no-movil
  • Habitacle del Poblat d'Es Talatí de Dalt no-movil
  • Perspectiva del poblat d'Es Talatí de Dalt no-movil
  • Es Talatí de Dalt no-movil
  • Es Talatí de Dalt, a Menorca no-movil
  • Taula talaiòtica de pedra del poblat d'Es Talatí de Dalt no-movil
  • Paisatge del poblat d'Es Talatí de Dalt no-movil
  • Detall de roca talaiòtica perforada a Es Talatí de Dalt no-movil
Font d'imatges: www.menorcatalayotica.info