Torre d'en Galmés

Arqueologia de Menorca

Torre d'en Galmés

Torre d'en Galmés

El poblat de la torre d'En Galmés, es segon poblat mes gran de Menorca, quant a la seva extensió es refereix. L'Estat ho va adquirir en els anys setanta. Cronològicament, sabem que una part del poblat estava en activitat en l'època pretalaiòtica (abans del 1500 a. de C.), factor que ens han demostrat les restes oposades en les coves de l'interior del poblat.

El moment de la seva màxima expansió correspon a l'època talaiòtica, aproximadament entre l'any 1400 i la conquesta romana. No es va abandonar del tot fins a l'època medieval. La situació geogràfica d'aquest gran poblat determina la seva configuració com a nucli de control del territori de bona part de la costa sud de Menorca.

Quant a les construccions més visibles i millor conservades podem destacar els tres talaiots situats sobre el monticle que, juntament amb el santuari (recinte de la taula), encarnen la zona pública del poblat. Els edificis privats són cases més o menys circulars, amb compartiments per murs radials que convergeixen en un pati central on es troba la cisterna; al centre de l'entrada del jaciment podem observar que durant l'època romana es van reformar les parets del pati.

A la zona sud del poblat, sota el monticle, trobem una "sala hipòstila" o habitació amb columnes, adossades a un cercle. La utilitat d'aquestes construccions no queda del tot clara, encara que alguns investigadors han suggerit que o bé eren magatzems o bé ampliacions dels habitacles.

A l'oest dels cercles del sud tenim un sistema d'emmagatzematge i de filtració de l'aigua de pluja que baixava pel monticle. Es tracta d'una sèrie de cavitats de diverses grandàries excavades en la roca. La defensa del poblat es va projectar amb la unió de forma tallant dels cercles o habitacles de la perifèria amb parets de muralles.

Mapa de situació de la Torre d'en Galmés

Com arribar a la Torre d'en Galmés

Terme municipal d'Alaior.

Seguint la carretera entre Alaior i Són Bou, trobarem senyals que indiquen que camí hem de prendre per arribar a la localització del recinte de la Torre d'en Galmés.

Galeria de la Torre d'en Galmés

  • Entrada a un petit habitacle de la Torre d'en Gaumés no-movil
  • Poblat talaiòtic de la Torre d'en Gaumés no-movil
  • Part de la organització del recinte de la Torre d'en Gaumés no-movil
  • Organització completa del recinte de la Torre d'en Gaumés no-movil
  • Murs i parets de la Torre d'en Gaumés no-movil
  • Interior de una cova del recinte de la Torre d'en Gaumés. no-movil
  • Torre den Gaumés no-movil
  • Torre den Gaumés no-movil
Font d'imatges: www.menorcatalayotica.info